Friday, May 31, 2013

Maligaya Ka Ba?


Dalawang bagay lamang ang kailangan para lumigaya; and magmahal at maglingkod.

No comments:

Post a Comment