Friday, May 31, 2013

Masaya Ngunit Hindi Maligaya


Madalas nating nakakalimutan na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga nakukuha natin na wala sa atin, bagkus ang pahalagahan at kilalanin ang anuman na nasa atin.

No comments:

Post a Comment