Friday, May 31, 2013

Palitan ang mga Maling Paniniwala
Isa lamang ang dahilan ng kalungkutan; ang maling paniniwala na pinaiiral sa iyong kaisipan, mga kamandag na bumabalot at nagpapatibay ng iyong mga desisyon, na kailanman ay wala kang kakayahan na tanungin kung ito nga ang tahasang intensiyon mo na maging pagkatao.

No comments:

Post a Comment