Friday, May 31, 2013

Kapalaran Mo ang Kaligayahan
Kahit na bahagya kang nalimutan ng kaligayahan, huwag namang tuluyan na itong kalimutan.

No comments:

Post a Comment