Friday, May 31, 2013

Mga Ugali ng Kaligayahan
Hangga’t kinikimkim mo ang kaligayahan, lalo kang masisiphayo. Pakawalan mo ito, at ang minimithi mong kaligayahan ay sasapuso mo.


No comments:

Post a Comment