Friday, May 31, 2013

Tumuon sa Kasalukuyan
Minamahal natin ang iba hindi dahil kung sino o ano ang mayroon sila, bagkus kung ano ang kanilang ipinadaramang kaligayahan para sa atin.


No comments:

Post a Comment