Friday, May 31, 2013

Hanggahan ng Kaligayahan

Higit na mainam ang tamasahin ang kasiyahan bawa’t sandali, kaysa planuhin ang kaligayahan at masumpungan sa tamang panahon.

No comments:

Post a Comment