Friday, May 31, 2013

AKO ay Maligaya
Libu-libong mga kandila ang kayang masindihan ng isang kandila, at ang ningas nito ay hindi mababawasan. Katulad ng kaligayahan, hindi nagbabago bagkus nadaragdagan kapag naibabahagi sa iba.

No comments:

Post a Comment