Friday, May 31, 2013

Ipagbunyi ang Buhay Kaysa HusgahanAng tanging kaligayahan lamang sa daigdig ay ang masimulan ito.

No comments:

Post a Comment