Friday, May 31, 2013

Nakatakda ang Kaligayahan


Ang kaligayahan ay mismong nakapaloob sa atin at kinakailangan nating ipahayag.

No comments:

Post a Comment