Friday, May 31, 2013

Simulan ang Kaligayahan
Kapag ang iyong iniisip, binibigkas, at mga pagkilos ay magkakatugma, sadyang maligaya ka.

No comments:

Post a Comment