Friday, May 31, 2013

Paigtingin ang PasiyonHindi kung ano ang mayroon ka, o kung sino ka, o antas ng kalagayan mo, o kung nasaan ka, o anuman ang iyong ginagawa ang siyang nagpapasaya o nagpapalungkot sa iyo. Ito ay kung ano ang iyong iniisip tungkol dito.

No comments:

Post a Comment