Tuesday, June 04, 2013

Masaya Ka Ba?


Ang kasiyahan ay hindi ang kawalan ng mga bagabag o mga problema, kundi ang kakayahang harapin at lutasin ang mga ito.

No comments:

Post a Comment