Friday, May 31, 2013

Tuklasin ang mga Paraan ng Kaligayahan
Ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nagdurusa, sapagkat patuloy nilang nakikita ang nakaraan na mainam kaysa kasulukuyan, na mahapdi pa ngayon kaysa dati, at ang kinabukasan ay wala nang ipagbabago pa.

No comments:

Post a Comment