Friday, May 31, 2013

Mga Pagkilos ng Kaligayahan
Upang maging maligaya sa isang lalaki, unawain siyang mabuti at bahagyang mahalin. At upang maging maligaya naman sa babae, higit siyang pakamahalin at huwag nang subukan pang unawain.
No comments:

Post a Comment