Tuesday, June 04, 2013

Maligayang Bati!Gumigising ako tuwing umaga na may matayog na hangaring lumigaya. Ito at wala ng iba pa ang puspusan kong ninanasa sa tuwina.

Kaligayahan Nasaan Ka?


Ang kaligayahan ay kahulugan at lunggati ng buhay, ito ang buong hangarin at kaganapan ng ating pagkakalitaw sa mundo.


Masaya Ka Ba?


Ang kasiyahan ay hindi ang kawalan ng mga bagabag o mga problema, kundi ang kakayahang harapin at lutasin ang mga ito.