Friday, May 31, 2013

Katangian ng Kaligayahan
Ang mga katangian ng kaligayahan ay ang kapasidad na mag-isip nang malalim, magkaroon ng simpleng kasiyahan, malayang mag-isip, makipagsapalaran sa buhay, at makapaglingkod sa mga nangangailangan.

No comments:

Post a Comment