Friday, May 31, 2013

Tamasahin nang Higit ang Kaligayahan
Nais mong lumigaya? Lahat ng iyong mga pangarap ay itali sa isang lunggati, hindi sa mga tao, mga pagkakataon, o mga bagay.


No comments:

Post a Comment