Friday, May 31, 2013

Magdasal nang Lumigaya
Bawa’t sandali na nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang natatanggap mo, ito ang nagpapasaya sa iyo. At siyang sanhi sa patuloy mong kaligayahan.

No comments:

Post a Comment