Friday, May 31, 2013

Hangarin Ko ang LumigayaAng pagmamahal ay isang kundisyon na kung saan ang kaligayahan ng isang tao ay katumbas nang nadarama natin sa ating sarili.

No comments:

Post a Comment