Friday, May 31, 2013

Mga Kaisipan ng Kaligayahan
Mainam pa ang umasa sa mga bagay na tahasang magpapaligaya nang tuluyan, kaysa mga panandaliang aliw na kusang nagwawakas anumang sandali.

No comments:

Post a Comment