Friday, May 31, 2013

Ang Maging Maligaya
Posibleng mangyari kahit sa kabila ng pagdurusa, ang maranasan ang simpleng kasiyahan.


No comments:

Post a Comment