Friday, January 23, 2015

Kahulugan ng "Compassion"Ano ang kahulugan ng “compassion” sa wikang Pilipino?
   Para doon sa mga sumulat (e-mail) sa akin tungkol sa kahulugan ng “mercy” at “compassion” sa wikang Pilipino. Narito ang pahiwatig ko:
    compassion, n. to bear, suffer : sympathetic consciousness of other's distress together to alleviate it
Salin sa wikang Pilipino: pagmamalasakit
    Compassion = Pagmamalasakit   Pagma-mahal at ma-lasakit. Pagmamahal na walang pasakit. Mula sa katagang malasakit, nakikiramay sa pighati (trials and tribulations), nakikihati, kahit na masakit ang dadanasin ay buong pusong tatanggapin, maipadama lamang ang pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang nakikiisa at may simpatiya sa karaingan ng iba, nakahandang tumulong  nang walang hinihintay na anumang kapalit. Pagkalingà. 
Malaki ang kaibahan nito sa “pity” at “mercy”
    pity, n. showing sorrow, feeling distressed or unhappy  Pilipino: habag, awà, hinayang (nadama lamang)
    mercy n. disposition to show kindness (kabutihan) Pilipino: dalang-habag, patawad, kaawaan, kawanggawa (may gagawing pagkilos)

Salamat sa inyong pagsubaysubay sa AtP,
   Kuya Jes,  wagasmalaya.blogspot.com

No comments:

Post a Comment