Monday, August 29, 2016

Ang Laging Masaya ay Maligaya

Sa araw-araw napakaraming mga bagay ang laging umaagaw ng atensiyon sa atin. Nariyan ang mga prioridad, mga responsibilidad, mga karelasyon, at ang mahalinang social media; tulad ng facebook, twitter, instagram, atbp.
   Mga aktibidad ito na makakaya nating kontrolin kung ating nanaisin lamang. Kung may kontrol tayo sa ating panahon, madali na para sa atin na maging mapayapa at masaya sa ating mga gawain. Narito ang ating ikakaligaya:
   Ang mga bagay na nagpapaligaya ay hindi pansamantala o panandalian, hindi nariyan at maya-maya pa ay dagliang nawawala. Masaya ka ngayon dahil berdey mo at tumaggap ka ng regalong selpon. Subalit kinabukasan, wala na ang kasayahan at malungkot ka na naman dahil may nakita kang higit na magandang selpon kaysa ng nasa iyo.
   Ang tunay na makapagpapaligaya lamang sa iyo ay kung nagagawa mo nang puspusan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo nang walang alinlangan, walang pumipigil, at walang katapusan. Hanggat patuloy na nagsisikhay ka na makamit ang iyong mga personal na lunggati at pagpapairal ng mga makabuluhang aktibidad para sa iyong personal na kapakanan, ang kaligayahan ay mananatiling kaulayaw mo sa lahat ng sandali.
   Kung minsan, wala nang halaga para sa atin ang kumita nang higit pa o makinabang nang husto sa ating mga gawain. Ang tunay na ninanasa lamang natin ay satispaksiyon o matamasa ang sandaling ito, dito sa kinalalagyan natin, ngayon na! Kahit ano pa ang mangyari.

   Malakas ang aking pananalig, kapag nais ng Maykapal na lumigaya ka, kusang darating ang mga bagay na magpapaligaya sa iyo. …at sakalimang malungkot ka ngayon at nagdurusa, may katiyakan na nakalimutan mong gampanan ang kaluwalhatiang nakatalaga para sa iyo.

No comments:

Post a Comment