Friday, June 03, 2011

Pilipinas Kong Mahal


   Buong puso kong ipinagbubunyi, at taas noong ipinagmamalaki kaninuman at saanmang panig ng mundo magpakailanman. Wala ng hihigit pa sa pagkadakila at pagkadalisay, ang maging magiting, matatag, at mahusay sa anumang larangan na ginagawa ay lubos na nababahiran ng diwang kayumanggi. Ito ang nagpapatunay sa pagiging IsangPilipino sa isip, sa salita, at gawa.

------Talahuluganan, n. glossary
hirang, giliw, irog, sinta, mahal, n. loved one, chosen one, dear one
pinagbubunyi, ipinagdiriwang, ipinagsasaya, v. celebrating with honor
dakila, adj. great   
pagkadakilan. state of being great  
dalisay, sakdal linis, puro, walang halo adj. pure, spotless, ritually clean   
pagkadalisay, n. state of being pure
bahid, v. ooze, mark, trace   
nababahiran, v. exuding, marked with
diwa, kamalayan, kaisipan n. spirit, thought, idea
kayumanggi, n. brown


 
Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan


No comments:

Post a Comment