Saturday, July 21, 2012

Unang Bagay Tuwing UmagaPasiglahin ang iyong buhay sa bawa't araw nang buong maghapon.

Nang magising ka kaninang umaga, naging masaya o malungkot ka ba?

Ito ay isang PAGPILI na kailangan mong magawa sa bawa’t araw na regalo sa iyo . . .
at kung papaano mo sinisimulan ang araw na ito
ay nakokontrol mo at napapaganda ang iyong maghapon.

Kaya samantalahin ang pagkakataon na ito na itaas ang iyong mga ispirito at pagaanin ang iyong mga dalahin . . .
Ang pasiglahin ang iyong buhay sa bawa't araw nang buong maghapon.

Narito ang ilang kamalayan na makapagsisimula nito:


Tungkol sa Saloobin:
Ang pinakadakilang pagkatuklas na lubusang maintindihan ang kapalaran; ay ang magawa ng isang tao na baguhin ang kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang mga saloobin sa isipan.Tungkol sa Pagbabago ng Iyong Buhay – Sa Araw na ito:
Tumingin sa bawa’t bagay.
Pag-ibayuhin ang pagmamasid.
Alamin ang magagawa.
Pagyamanin nang bahagya.
Tungkol sa Pag-ibig
Ang pinakamahalagang sangkap sa kaligayahan sa buhay na ito ay mga bagay na magagawa, mayroon kang minamahal, kakayahang makapaglingkod, at mga bagay na inaasam.
Tungkol sa Iyong Gulang:
Hindi pa huli na magawa mo ang nais mong pagkatao para sa iyo.


Tungkol sa Kasawian:
Sa gitna ng mga kasawian, nakalatag at naghihintay ang mga pagkakataon.


Tungkol sa Kasiglahan
Napakahalagang maintindihan na mapipili mong makadama ng kaginhawaan. Karamihan sa mga tao ay hindi nalalaman na may kapangyarihan silang makapili.

Tungkol sa Pasasalamat:
Habang ipinadarama natin ang ating pasasalamat, kailanman ay huwag nating kalimutan na ang pinakamatayog na pagpapahalaga ay hindi ang mga binibigkas na mga kataga, bagkus ang ipamuhay ang mga ito.
Tungkol sa Panahon:
Isang taon mula ngayon, nanaisin mong sana’y nakapagsimula ka sa araw na ito.


Tungkol sa Kaligayahan:
Ang kaligayahan ay wala sa mga bagay, sa mga pook, at mula sa ibang tao; nasa mga puso natin ito.

Tungkol sa Takbo ng Buhay:
Magtiwalang puntahan ang direksiyon ng iyong mga pangarap.
Isakatuparan ang iyong mga imahinasyon.
Ipamuhay ang buhay na iyong naiisip.
At tamasahin ang kaganapan ng iyong Kaluwalhatian.


Tungkol sa Maaliwalas na Buhay:
Ang iyong mga Kaisipan, Kamalayan,
Kabatiran, Katotohanan, Kaligayahan,
Kapayapaan, ay buod ng iyong KALUWALHATIAN.
   Ito ang dalisay at wagas mong buhay.Hindi sa panlabas mo ito tignan,
kundi sa kaibuturan ng iyong puso.
Ito ang sapat at siyang pinakamahalaga.

Simulang itama at pasiglahin na ang araw na ito.
Ito ay isang regalo at tanging para sa iyo.

Ano pa ang hinihintay mo?


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan


No comments:

Post a Comment