Sunday, February 27, 2011

Panitikang Pilipino


   Ang Panitikan ay bahagi ng ating kultura na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Kinagigiliwan itong paksa sa ating mga pag-uugnay at talakayan. Hitik ito sa mga makabuluhang pananaw sa buhay, lipunan, pananampalataya, panunungkulan, pagkakaisa, at higit pa rito ang tungkol sa pag-ibig at kabutihang asal na katutubong Pilipino. Maituturing na mapagbiro, talusaling, salawahan, panibughuin, tampuhin, ngunit wagas at dalisay.
   Lahat ng ito'y napapaloob sa ating Balangkas. Ang kabatiran nito'y nagpapakilala sa tunay nating katauhan; mga katangian, pilosopiya, pamumuhay, at mga pakikipagkapwa bilang mga tunay na Pilipino.

No comments:

Post a Comment