Tuesday, February 08, 2011

Araw ng mga Puso


                                                                  Mutya kong Pilipinas
     Iisa lamang ang aking nilulunggati, ang makita ang aking bansang Pilipinas na may pagkakaisa, malaya, at maunlad. Kailanman, hindi ko ikinahihiya ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat, ang aking pagiging kayumanggi, kaanyuan o katauhan. Taas noo kong hinaharap ang sinuman, saanman, at kailanman. Sapagkat buong puso kong ipinagbubunyi at ipinagmamalaki sa isip, sa salita, at sa gawa,
                                                               AKO, tunay na Pilipino

No comments:

Post a Comment