Tuesday, February 15, 2011

Maanghang na Patama

Ang Patalinghagang Kataga
   Bahagi ito ng ating mga pangungusap na kung saan ang mga kataga ay pinaikli at pinagsama upang magkaroon ng mabilis na pangangahulugan. Matalim, malalim at patalinghaga kung ito'y binabanggit. Sa paggamit nito, madali mong mauunawaan kung ano ang nais tukuyin ng nagsasalita. 
   Kaysa magpaliwanag at magpaligoy-ligoy pa at humaba ang usapan, mag-parunggit lamang, simbilis ng kidlat, sapul at tumbok ang anumang ipinapahiwatig sa talakayan. 
   
Mga Katangiang Hindi Kanaisnais  

  1-Kakaning-itik –walang kakayahan, talunan, patuka, patapong pakain

  2-Kutong-lupa –paslit, walang kamuwangan, kailangang turuan

  3-Buhay-alamang –patapon, pasabit-sabit, palukso-lukso, walang direksiyong pamumuhay

  4-Damong-ligaw –kalabisan, walang paanyaya o pahintulot na sumasali, sumisingit, nakikialam

  5-Asong-siga –pakalat-kalat, laging nasa galaan, sabit, walang tirahan, patapon

  6-Bulang-gugo –palabigay, waldas, magastos, hindi kuripot

  7-Mala-igat –madulas, mabilis tumakas at magtago, hindi mahuli

  8-Isip-lamok –mahina ang pag-iisip, mapurol, tanga, pukpukin

  9-Laki sa duyan –uguyin, madaling utuin, sulsulin, mababaw ang kaligayahan

10- Kapit-tuko –walang bitawan, mahigpit na kapit sa anumang bagay o pangangailangan

11- Ngiting-aso –panunuyang ngiti, paismid na ngisi, hindi sumasang-ayon, napipilitan

12- Lakad-pagong –pautay-utay, mabagal at matagal na paglakad, tila namamasyal

13- Balat-sibuyas –manipis at marupok na pakiramdam, maramdamin, mahiyain

14- Maysa-palos –madulas, mahirap mahuli, laging nawawala

15- Masamang-damo –makasalanan, tampalasan, tulisan, sakit ng ulo

Marami pang kasunod . . . laging sumubaybay.

No comments:

Post a Comment