Friday, February 25, 2011

Mapaklang Patama

Tungkol sa mga Bahagi ng Katawan

Naritong muli ang ilang parunggit na pinatatamaan ang sangkot na bahagi ng katawan. Ang hindi naaayon at pangkaraniwang paggamit nito ay pinatawan ng mapaklang kahulugan.
1- Bulaklak ng dila -mapagdagdag at mapalabok ang
                                  salita, paligoy-ligoy at hindi totoo

2- Daga sa dibdib – laging kinakabahan, matatakutin,
                                 duwag sa labanan at katotohanan

3- Dalawa ang mukha –hindi tapat, kabilanin,
                             balimbing, mapagkunwari

4- Makati ang dila –madaldal, mahilig sa tsismis,
                                  mapanira ng kapwa

5- Malikot ang kamay –nangungumit, magnanakaw,
                                 hindi mapagkakatiwalaan

6- Matigas ang leeg –palalo, mapagmataas, mayabang, hindi namamansin

7- Manipis ang mukha – mahiyain, maramdamin, ayaw na pinupuna at pinipintasan

8- Makapal ang palad – manggagawa, gamit ay sariling lakas at kamay sa gawain

9- Madilim ng mukha – may alalahanin, binabagabag, nag-aalaala sa masamang mangyayari

10- Taingang kawali – mistulang bingi, walang naririnig, kunwari’y nakatulala

11- Matigas ang ulo – mapilit kahit mali, hindi mapapakiusapan, ayaw makinig

12- Mahaba ang paa –mahilig sa galaan o lakwatsa, panay ang lakad na walang katuturan

13- Matulis ang nguso –palasumbong, mapagkanulo, mapagparatang, mapagturo ng kasama

14- Salubong ang kilay –mahirap kausapin, bugnutin, mainisin, magagalitin anumang sandali

15- Matigas ang katawan –tamad, hindi matulungin, palaasa, pasanin


Maraming pang kasunod na patama sa mga pag-uugali.
Subaybayan . . .

No comments:

Post a Comment