Tuesday, February 01, 2011

Matiwasay na Buhay


 Pakatandaan lamang na ang pagkikipagkapwa ay pagpapatibay ng kalooban upang ang bawat relasyon
 ay hindi lamang pagbibigay, manapa'y ang likhain ang iyong pagkatao sa mabuting pakikitungo.

No comments:

Post a Comment