Wednesday, February 02, 2011

Nasaan Kayo?


MAGKAISA TAYO

"Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat bata at matanda."
Joel 2:16

No comments:

Post a Comment