Monday, February 14, 2011

Kalayaan sa Pagpili


   Laging pakaisipin bago humalo o makipag-ugnay sa anumang pagkakataon o kadahilanan, alamin muna kung ano ang sadyang pakay mo at ang magiging kakahinatnan nito. Anumang bagay na ginagawa at pinagkakaabalahan mo ay ito ang iyong ninanais at lumilikha ng iyong pagkatao.Sapagkat ang mga taong may paggpapahalaga lamang sa pamahiran ng paa ay yaong mayroong maruruming sapatos.

No comments:

Post a Comment