Sunday, February 27, 2011

Magbugtungan Tayo  Balikan natin ang ating mga larong palaisipan, sadyang nakakawili at magandang libangan. Nabibigyan pa ng makabayang pagtanaw ang ating mga katutubong kaugalian. Bilang mga tunay na Pilipino, makibahagi tayo sa natatanging tradisyon ng ating Diwang Kayumanggi, na may busilak at wagas na puso; sadyang mapagmahal, nagmamalasakit, at ipinagmamalaki ang sariling lahi --- sa isip, sa salita, at mga gawa.

No comments:

Post a Comment