Sunday, August 25, 2013

“Tama na! Sobra na! Tigilan na!”

Ang walang hintong pagnanakaw sa kaban ng bayan!
 

No comments:

Post a Comment