Sunday, August 25, 2013

Tama na! Sobra na! Tigilan na!

Magsama-sama tayo sa protesta ng bayan! Ilantad at parusahan ang mga magnanakaw sa ating pamahalaan. Huwag nating pabayaan na magpatuloy pa ang mga kabuktutan, nakawan, at kalagiman sa ating bansa. Kailangan natin ng Pagbabago para sa kaunlaran ng Pilipinas. Gumising na tayo at magkaisa!


No comments:

Post a Comment