Tuesday, August 06, 2013

Bungisngis #027Usapang Mag-asawa

Kapag lumiligaw pa lamang, basahin ito nang pababa.
Lalake:Yes. At sa wakas. Talagang nakakainip ang maghintay.”
Babae: “Nais mo bang lisanin kita?”
Lalake:Hindi. At huwag mo man lamang na isipin ang tungkol dito.”
Babae: “Minamahal mo ba ako?”
Lalake:Talaga naman. Paulit-ulit pa!”
Babae: “Nagagawa mo bang patuloy na lokohin ako?
Lalake:Hindi. Bakit mo naman naitanong?”
Babae: “Magagawa mo bang halikan ako?”
Lalake:Bawa’t sandali na may pagkakataon ako.”
Babae: “Magagawa mo ba akong saktan?
Lalake:Nababaliw ka ba?” Hindi ako ganoong uri ng tao!”
Babae: “Mapagkakatiwalaan ba kita?”
Lalake: “Yes.”
Babae: “Darling ko!”
Kapag nakuha na ang gusto, basahin naman nang pataas.

Ang pag-aasawa ay di-tulad ng mainit na kanin na isinubò, ay iluluwa kapag napasò.Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment