Tuesday, August 06, 2013

Bungisngis #032

Kasal Muna
Namamassyal sa isang parke ang magkasintahan, nang maisipan nilang umpuo sa damuhan. Malambing na lumapit ang dalaga sa binata at pinisil ang isang kamay nito sabay na pinapungay ang mga mata at itinitig sa kasuyo.
   “ Darling, may sasabihin sana ako sa iyong importante."
   "Okey Darling, ano 'yon? Ang magiliw na tugon ng lalake
    Nakataas ang isang kilay na sunagot ang babae, "Kapag tayo ay nakasal, nais kong lahat ng mga problema at mga bagabag mo ay kailangang kahati ako. Hindi ko magagawang tanggapin na mag-isa mo itong harapin. Hindi ko makakaya na basta pabayaan na lamang kita. Nais ko basta may problema ka, sabihin mo kaagad sa akin, hah?”
   “Napakabuti mo sa akin, darling,” ang masayang tugon ng lalake, “ngunit wala naman akong problema at mga bagabag, ah?”
    Napangiti ang dalaga, “Kasi, hindi pa tayo nakakasal, eh.”

Salisikin at pag-aralan ang kasuyò, nang hindi masiphayò, dahil kung hindi maingat sa pagpilì, mauuwi ka sa bungì.
Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment