Friday, August 02, 2013

Mapaminsala ang Hidwaan
Sa paninirahan, mamuhay nang nakatindig sa lupa. Sa pag-iisip, gawin itong simpleng bagay lamang. Sa hidwaan, maging pantay at mapagbigay. Sa pamamahala, iwasan ang pag-kontrol. Sa trabaho, gawin kung saan ka masaya. Sa buhay pamilya, laging naroroon ka. 

Sino sa atin ang walang kagalit?
 
Abnormal at namumuhay lamang na mag-isa sa bundok ang walang kagalit. Hangga’t kabilang ka sa lipunan ng mga tao, hindi mo maiiwasang may makagalit. Kahit na ano ang gawin mo, magaan man o mabigat ito, may natulungan o hindi natulungan, nakabuti o nakapinsala man, mayroon pa ring sasabihin, pupurihin, pupunahin at pipintasin. May matutuwa, may maiinis, at may magagalit. Wala kang itulak at kabigin. Lahat ay may kanya-kanyang opinyon. Ang mahalaga sa lahat, ay ang panatilihin mong kumikilos ka at sinusunod ang sarili mong opinyon.
   Hindi maiiwasan ang hidwaan sa ating buhay. Laging may tunggalian, kumpetensiya, labanan, at lamangan. Hangga’t may paligsahan, may nananalo at may natatalo. Bahagi na rin nito ang balatkayo, pagsasamantala, at pandaraya. Kung tulog ka, malilinlang ka nang gising at harapang madudukutan nang walang nalalaman.
   Marami ang naniniwala na mayroon lamang na dalawang opsiyon na mapagpipilian sakalimang ang hidwaan ay mangyari. Kailangan lamang na umatungal na tulad ng lion at ilapat ang ating paninindigan. O, ang tumahimik na tulad ng maamong tupa at pagbigyan ang katunggali. Bawa’t kapasiyahang ito ay may kaukulang kasagutan at kakahinatnan.
   Ang paggalang na maasahan mo mula sa kagalit ay batay lamang sa ipinapakita mo; ang maging lion o maging tupa. Nasa ating kakayahan kung palaban o paatras, pasulong o paurong, pa-kaibigan o pa-kaaway, pagkakagalit o pagkakasundo. Alinman dito, ang iyong budhi ang tahasang masusunod; kapayapaan o karahasan, kaligayahan o kapighatian. Tanging sa iyo lamang ang kapasiyahan, at responsibilidad mo ang magiging resulta nito.
   Ang hidwaan ay mistulang anghang at palabok. Tulad sa pagkain, para lalo itong maging malasa, nilalagyan ng paanghang o palabok na nagpapa-linamnam. Sa buhay, ang hidwaan ang nagpapatalino, nagpapalakas, at nagpapatapang sa iyo na makibaka sa mga pagsubok na dumarating. Ang paglalaban ay isang pagpili. Ang iyong kapasiyahan ang magtatakda kung magiging maligaya ka o mapighati sa kapalarang ninanais mo.
   Palaban ka ba o palasuko?


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment