Friday, May 18, 2012

Mga Kategorya ng AtP


Halika Po Kayo! 
Pasyalan Po Natin ang Ating Mahal na Pilipinas.
    Kinapapalooban ng mga natatanging kuwento ng buhay, mga inspirasyong kapupulutan ng mabisang pag-aaral, mga patnubay, at mga makabuluhang kaalaman sa pagpapatibay ng kapasiyahan sa pagpili. Buong pusong isinulat at inilalarawan para doon sa mga nagnanais na magkaroon ng makahulugang pagbabago sa buhay--- na may matayog na ambisyon, kumakandili sa mga kalahi, at nagmamalasakit sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Kung nasa iyong puso ang mga katangiang ito, ---Mabuhay ka!

Busilak  -Pabatid Tanaw
   Tahanan:    MakaDIYOS      MakaKALIKASAN
    MakaPAMILYA   MaKATARUNGAN   MakaBAYAN
       Taliba                   Talakayan           Timbulan
       Talaarawan          Tulungan             Tindahan
            Gawad Kapuso
         Bayanihan -Ang Kapatiran 
       Misyon
       Organisasyon
       Pagsanib at Pagtalima
               Gawad Kalinga

 


Batingaw -Pag-uulat sa Bayan
      Pangulong Tudling
      Angking Kalusugan
      Mabuting Aral at Patnubay
           Gawad Kalatas

Balangay -Hanapbuhay, OFW
       Misyong Pangkabuhayan
       Pansariling Mga Hanapbuhay
       Edukasyon at mga Pagsasanay
             Gawad Kabuhay

BayaniJuan (Turismo)
      Mga Rehiyon at mga Lalawigan
      Pambihirang mga Pook Pasyalan
      Mga Pagdiriwang at Kapistahan
             Gawad Karangal

Bantayog -Mga Dakilang Bayani
       Mga Pangulo ng Pilipinas
       Mga Larawan ng Kasaysayan
       Kulturang Pilipino/Filipiniana
    
          Gawad Kadakila
 Banyuhay -Panitikang Pilipino
     
Mga Sanaysay at Inspirasyon sa Buhay
      TIP (Tanging IsangPilipino)
      Samutsari at Mga Gabay
            Gawad Kapuri
Balangkas -Talahuluganan
     
Mga Kawikaan at Salawikain
      Mga Parunggit at Bugtong
        Mga Parabula at Alamat
           Gawad Kalinang
BungisngisPatawanan
      PPPP - Piling-pili na mga Patawang Pilipino
      Mga Patutsaba at Kuwentong Barbero
        Himutok at Huwaran -Isang Paglalarawan
             Gawad Kalibang
Balanga -Pagkaing Pilipino
     Mga Lutong Bahay ng Lalawigan
     Mga Kakanin at Panghimagas
     Mga Espesyal na Pulutan
           Gawad Kasarap

Bulwagan -Sining Kayumanggi
       Pahiyas ng Lalawigan 
      Pambihirang mga Tatak
      Mga Likhang Panghandog
             Gawad Kalinang

Bathala -Taimtim na Pananalig
       Mga Paniniwala
      Ang Bagong Tipan
      Ang Paghalintulad kay HesuKristo
              Gawad Kaluwalhati

 
      Kung ang mga inilalahad dito ay tuwirang malalaman at magagampanan, malaking panimula at ambag ito sa ating hinahangad na pagbabago sa ating mga sarili, pamayanan, at sa mahal nating Pilipinas. Ang kabatiran dito ang nagpabago sa akin at sa marami pang iba. Maging sa iyo ay magyayari din ito; manatili lamang na sumusubaybay sa mga departamentong narito. Bawa't isa ay may kanya-kanyang larangan na umaayon sa iyong kabatiran. Nasa iyong kapasiyahan lamang kung alin sa mga ito ang iyong kalulugdan.
   Lubos ang aking paniniwala na wala nang matamis na kaligayahan kaysa ang makita ko aking mga kababayan na mamukadkad, yumayabong, at nararating ang kanilang mga potensiyal. Ang mabatid nang higit ang mga pamana ng ating lahi, ang matalinghaga at mabulaklak nating panitikan, at mga ipagmamalaking mga sining at walang kupas na kultura ng ating lahi. Ang mga pahinang narito ay aking handog sa pagkamulat sa iyo na maging bahagi na mangyari ito at maging sa mga mahal mo sa buhay. Dahil ang lahat ng ito ay tanging para sa iyo.
  
Ang pagkakaroon ng ADHIKAIN sa buhay ang nagbibigay
ng kahulugan upang tayo ay mabuhay.

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan 


No comments:

Post a Comment