Wednesday, March 30, 2016

Pambihira TalagaAKO ay pambihira.
Hanggat patuloy kong minamahal ang aking sarili,
   wala na akong panahon na manggaya pa ng iba
     lalo na ang gawin pang idolo ang mga artista.
Dahil sa buhay na ito marami ang nakamaskara,
   at paborito na nilang magkunwari at lokohin ang iba.

Natutuhan ko na ang magmahal nang walang kundisyon.
Ang magsalita nang walang masamang intensiyon
Magbigay nang walang kadahilanan o maging rason.
At higit sa lahat, ang magmalasakit
…nang walang anumang ekspektasyon.

AKO ay pambihira.
Kung papaano ako makita ng iba,
   ay hindi na mahalaga para sa akin.
Sapagkat kung papaano ko ituring ang aking sarili
   ang siyang pinakamahalaga para sa akin

AKO ay pambihira.
Wala akong katiyakan kung ano ang aking bukas.
Hindi ko na magagawa pa ang balikang muli ang nakaraan.
Ang tangi ko lamang magagawa ay tratuhin ang sandaling ito,
… na siyang tangi at huling yugto sa buhay ko.


No comments:

Post a Comment