Tuesday, March 22, 2016

Magbago na TayoAng pagbabago ay batas ng buhay. At doon na laging nakatingin sa nakaraan at hinaharap ay makakatiyak na makakaligtaan ang nagaganap ngayon.Sa ngayon, napakaraming bagay sa ating kapaligiran ang nag-aagawan para makuha ang ating atensiyon. Halos hindi na natin malaman kung ano ang ating dapat na unahin. Nariyan ang selpon na kung saan sa isang saglit lamang at pindot ay puwede mo nang makausap at makateks ang sinuman saan mang panig ng mundo. Nariyan ang sosyal media tulad ng Facebook, Twitter, Google, at iba pa sa internet para sagutin anuman ang hinahanap at itinatanong mo. Dangan nga lamang nakakaligtaan natin kung para saan ang lahat ng mga ito. Sa kabila ng mga makabagong teknolohiyang ito, sa halip na mapabilis at gumaan ang ating mga gawain may mga bagabag pa tayo na palaging nagpapasakit sa ating mga ulo. Nakakalimutan nating sumabay at maging bahagi ng mabilisang mga pagbabagong ito sa ating paligid.

3 Susi na Nagtutulak para Magbago
Mga TAO
Narito ang hayagang dahilan kung bakit kinakailangan nating makipagsabayan at sumama sa agos. Parami nang parami ang mga tao ngunit pangunti nang pangunti ang mga oportunidad at mga panustos sa mga pangangailangan sa ating kapaligiran. Patuloy ang pagyaman ng iilan at walang hinto sa pagdami ang naghihirap. Kung hindi ka gagawa ng mga kaparaanan upang maiba ka sa karamihan, magiging katulad ka rin nilang hindi makaahon sa kinasadlakan.
Kung hindi ka kikilos para paunlarin ang iyong sarili, paghusayin ang iyong mga kakayahan at dagdagan pa ang iyong mga kaalaman, maiiwanan ka sa karera ng buhay. Katulad ng itak na hindi mo hinahasa, kakalawangin ito upang pumurol.

Teknolohiya
   Talos natin na ang teknolohiya ay produkto ng nag-uunahang karera ng mga tao para umunlad, maaasahan natin na ang mabilisang pagbabago ay sinusunod ang mabilis ding pagdami ng mga tao. Hanggat patuloy ang paghahanap ng mga bagay para matugunan ang mga pangangailangan ng lahat, patuloy din ang mga pagsasaliksik, mga paggawa, at mga inbensiyon. Yaon lamang mga tulog, natutulog, at nagtutulog-tulugan ang palaging napag-iiwanan.
Inpormasyon
   Ito ang pangatlong pangunahing nagtutulak para sa pagbabago. Batid natin na higit na marami at malawak na inpormasyon ang naipamahagi sa loob ng 45 taon sa pagitan ng 1970 at 2015 kaysa noon pang nakalipas na 3,000 taon hanggang 1970. Sa katunayan ang bilang ng inpormasyon na magagamit natin sa ngayon ay nagiging doble sa bawat 5 taon lamang. At karagdagan pa, lahat ng mga kaalamang ito at inpormasyon ay nakalaan sa lahat ng tao at makukuha anumang naisin nila sa lahat ng oras.
   Ibayong kaalaman na patuloy na dinadagdagan, at walang hintong nakukuha ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo nang higit na mabilis kaysa dati. Ang punto dito? Ang higit na inpormadong mga mamamayan ay may malaking oportunidad at mga pagkakataon para magbago para sa kaunlaran. Kung wala kang nalalaman wala kang masisimulan para makagawa tungo sa kaunlaran.


   Marami ang hindi nakakapansin na ang pagbabago ay patuloy at hindi ka nito hihintayin. Pagmasdan lamang ang iyong sarili, hindi na ito katulad pa noong dati. Malaki na ang ipinagbago nito. Maging ang dating paniniwala mo ay nagbabago na rin at sumasabay sa makabagong panahon. Subalit ito ang reyalidad: kailanman, saanman, at anupaman hindi na mababago pa ang iyong mga prinsipiyo at mga patakaran sa buhay.

Kung nais mong magbago ang mga nasa paligid mo, simulan mo sa iyong sarili mismo.No comments:

Post a Comment