Thursday, March 24, 2016

Gumalang Muna
Papaano ba ang magmahal?


Kung patuloy mong ipinapaalam sa isang tao
ang magkatulad at eksaktong paliwanag kung bakit
nababagabag ka sa sitwasyon ninyo at ayaw niyang makinig sa iyo,
patunay lamang ito na hindi ka niya iginagalang.
    
Darating ang panahon at tamang sandali sa iyong buhay
na kailangan mong pumili sa pagitan ng “minamahal” at “iginagalang.”
Palagi mong piliin ang “iginagalang.” 
Sapagkat ang pagmamahal
 …nang walang paggalang, ay paimbabaw at hungkag.
Makasarili, nandidikta, nang-aalipin at bumibilanggo.
Subalit ang paggalang ay umuusbong at lumalago sa tunay
at walang katapusang pagmamahal.
   Patungo sa walang kupas,
             dalisay at
   WAGAS NA PAG-IBIG.

No comments:

Post a Comment