Wednesday, March 30, 2016

Nasa PaniniwalaAKO ay naniniwala,
na bawat bagay ay nangyayari sapagkat may dahilan!
    Ang mga tao ay nagbabago at humihiwalay
upang matutuhan mong huwag asahan.
   Ang mga bagay ay may halaga lamang
kung ito ay nangawala at ikaw ay iniwan.
   Naniwala ako sa mga kasinungalingan
kaya natutuhan kong huwag basta magtiwala kaninuman,
kundi pangalagaan ang aking sarili lamang.
   At kung minsan, ang masamang mga paghahangad
ay kusang napipiraso at nagkakahiwalay
para ang mabubuting layunin ay pagsama-samahin,
upang ang mabuting pagsasamahan ay bubuin,
…at ang kapayapaan at minimithing kaligayahan ay mapasaatin.
Sa lahat ng ito:
   Buong puso at diwa, AKO ay naniniwala
ang lahat ng ito ay ating magagawa.

No comments:

Post a Comment