Wednesday, March 30, 2016

7 Patakaran7 Simpleng mga Patakaran sa Maligayang Buhay

1-Huwag pabuhat sa iba at patuloy na umasa.
       Upang may mapala ay kumilos, nang hindi maghikahos;
2-Huwag huminto o, ang sumuko.
       Patuloy na magsikhay nang magtagumpay;
3-Huwag tumanda kundi manatiling bata.
       Alagaan ang katawan pati na ang isipan, mga problema ay tawanan.
4-Huwag gawing masalimoot ang buhay.
       Manatili sa simpleng pamumuhay upang maging mapayapa ang buhay;
6-Huwag makialam kung wala kang nalalaman.
       Manahimik sapagkat kailangan, nang hindi mapahamak sa mga awayan.
7-Huwag maramdamin at lubhang emosiyonal.
       Iwasang makalimot at palaging magdasal.

No comments:

Post a Comment