Wednesday, March 30, 2016

Pitong ManaladHalaman ng Kapayapaan na nakatanim sa puso
Mabuhay nang walang pagkukunwari,
Magmahal nang walang inaasahan,
Makiayon nang walang paghihinala,
Magsalita nang walang kasakitan.
Makinig nang walang pagtatangol,
Makisama nang walang pag-aakala,
at
Manalangin para sa kapayapaan at kaunlaran ng lahat.

No comments:

Post a Comment