Thursday, March 24, 2016

Maraming Salamat Po

Ang mapagpasalamat ay kayamanan at ang madaing ay kahirapan. 


Para doon sa mga nagawan ko ng pagkakamali,
   Humihingi ako ng kapatawaran.
Para doon sa mga natulungan ko,
   Sana ay nakagawa pa ako ng karagdagan.
Para doon sa mga nakaligtaan kong tulungan,
   Humihingi ako ng pang-unawa.
At para doon sa mga tumulong sa akin,
   Buong puso at katapatan akong nagpapahayag…
Maraming salamat po sa inyong lahat.

..at siyanga pala, para doon sa mga
bumatikos, nanira, nanisi at umaway
sa akin nang walang patumangga,
Maraming salamat din po sa inyong lahat.

Nang dahil sa inyo,
naging masigasig ako na gawin ang lahat
ng aking makakaya,
kahit na ako ay…
tinatapakan, inaapi at tinatawanan
para magtagumpay sa aking buhay.

Nang dahil sa inyo;
naging malakas ang loob ko,
lalong tumapang at tumibay AKO
na malabanan ang lahat ng tukso.

Nang dahil sa inyo;
nagising ako at napatunayan ko na tama pala kayo.
na walang mapapala ang kahit sino,
dahil si jesguevara lamang AKO.
   Ngunit ayaw makinig ng budhi ko…
At sinigurado na nagkamali kayo,
dahil sa simula pa lamang ay tsampiyon na ako.
   Mula sa binhi ng aking ama ay pinisa ang itlog ng aking ina.
Sa mahigit na 7 milyong punlay ako lamang ang binuhay.

Nang dahil sa inyo;
Ay nalaman ko, hindi sa reputasyon nakabatay ang pagkatao
kundi sa karakter na dinadala ko, sapagkat ito ay AKO,
at hindi ang reputasyon na iniisip ninyo tungkol sa aking pagkatao.

Nang dahil sa inyo;
Narating ko ang mga pangarap ko.
Payapa at maligaya na AKO.
Kalabisan na ang ikuwento ko pa dito ang mga ito,
dahil mananaghili at manggagalaiti lamang kayo.
Ang tangi ko na lamang masasambit sa pagkakataong ito…
Maraming salamat po sa inyo.

jesguevara
wagasmalaya.blogspot.com

No comments:

Post a Comment