Wednesday, March 23, 2016

Nasa Pagbabago Magsisimula ang LahatHindi mo magagawang baguhin ang iyong hinaharap, subalit mababago mo naman ang iyong mga ugali, at makakatiyak ka, ...na ang iyong mga ugali ay magagawang baguhin ang iyong kapalaran.

Kung hindi mo nais ang isang bagay, baguhin mo. Kung hindi mo naman mabago, baguhin ang saloobin mo tungkol dito. Kung hindi mo magawang kontrolin ang nasa harap mo, kontrolin ang iniisip mo tungkol dito. Higit sa lahat huwag kang paapekto para makontrol ka ng anumang bagay na nasa paligid mo.
   Madalas banggitin na ang pagbabago ay siya lamang patuloy sa buhay. Naisin mo man o hindi, kailanman ay hindi ka nito hihintayin. Dangan nga lamang, nakaugalian na ng sangkatauhan na tutulan ang pagbabago dahil sa walang katiyakang resulta nito. Marami ang ayaw magbago, higit na madali sa kanila ang mangopya, magsuot ng maskara at magbalatkayo. Hindi man lamang sumagi sa kanilang isipan na lahat tayo ay hindi perpekto, at tungkulin natin habang nabubuhay tayo ang maging perpekto bilang tao.

Narito ang ilang pagunita tungkol sa pagbabago
1. Anumang pagbabago, hindi maiiwasan na may tutuligsa at hahadlang kahit na ito man ay para sa kaunlaran.
2. Marami ang ayaw magbago, sapagkat para sa kanila, ayaw nilang mapalitan ang anumang nakaugalian at nakasanayan na.
3. Doon sa mga nasa komportableng kalagayan, kaaway nila ang pagbabago. Lahat ay gagawin nila huwag lamang matinag sa pedestal na nagpapasarap sa kanila.
4. Nagkakaroon lamang ng pagbabago kapag may mga paghihirap, mga paglalaban, at mga hadlang sa kaunlarang pinapangarap.
5. Hindi ko masasabi na kapag may pagbabago ang mga bagay ay kusang magiging mabuti, ngunit walang mababago kung basta na lamang uupo ka at maghihintay sa kawalan. Kahit papaano kailangan ang mga pagkilos para maganap ang nais mong matupad.
6. Higit na mabilis ang umupo, tumingin, maghintay at umiyak kaysa kumilos, tumindig, lumaban, at magbago.
7. Walang mahihita sa pagbabasakali, paghihintay, at umaasang magbabago ang isang tao, ang pagbabago ay magsisimula sa iyong sarili mismo.
8. Kung hindi mo magagawang kontrolin ang iyong sarili, wala kang kakayahan o karapatan man na kontrolin at baguhin ang sarili ng iba.
9. Ang daigdig na ating nakamulatan ay nasa proseso ng pagbabago. Hindi mo kailanman mababago ito kung hindi babaguhin ang iniisip mo tungkol dito.
10. Kinamumuhian ng marami ang pagbabago, ngunit ito lamang ang hakbang para sa progreso.
11. Naisin mo man o hindi, kung hindi ka magbabago para sa sarili mo, babaguhin ka ng mga nasa paligid mo para masunod ang kanilang mga kagustuhan at pakinabangan ka nang husto..
12. Kapag huminto ka na at ayaw nang magbago pa, ito na ang tamang panahon para mawalan ka nang silbi para sa iba.
13. Ang nakaraan at maging ang hinaharap ay walang halaga kung sa araw na ito ay walang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay.
14. Doon sa hindi magawang palitan ang kanilang iniisip, hindi nila magagawang baguhin kahit na mumunting bagay.
15. Siya na tumatanggi sa pagbabago ay sugo ng kabulukan. Ang tanging institusyon lamang na tumatanggi sa progreso ay ang sementeryo.
16. Ako ay nagtataka kung bakit may bakod ang sementaryo, gayong ang mga buhay ay ayaw pumasok dito at ang mga patay naman ay hindi na magagawa pang lumabas. Mayroon pa bang mababago para dito?
17. Ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay Kamulatan. Ang pangalawang hakbang naman ay Pagtanggap. Hindi mo kailanman mababago ang anumang bagay kung wala kang nalalaman tungkol dito. At kung hindi mo tatanggapin anumang mayroon ito wala kang dahilan para ito mabago.
18. Hindi ko magagawang baguhin ang daigdig, ang aking bayan, o maging ang aking pamilya, kung hindi ko magagawang baguhin ang aking sarili.
19. Baguhin mo lamang ang iyong iniisip, magbabago na ang iyong buhay. Higit namang mainam kung papalitan mo ang iyong maling paniniwala ng mga makabuluhang kaisipan at ang tagumpay ay laging abot-kamay.
20. Ang mabuhay ay sagradong tungkulin natin, bahagi nito ang pagbabago para umusad tayo sa buhay na ito.
21. Kung nais ay kaunlaran, pagbabago ang kailangan. Dahil kung walang pagbabago, mapag-iiwanan ka ng progreso.
22. Tigilan ang pagsasabi na, “May panahon pa,” o, “Maaaring sa susunod na lamang.” Sapagkat naisin mong magbago na, mayroon ding salita na, “Huli na, at wala na tayong magagawa pa.”
23. Kung may kapangyarihan ako na makabalik sa nakaraan, ang una kong gagawin ay ibuhos ang lahat kong lakas na baguhin ang aking sarili at hindi ang iba. Kung ito ang higit kong inuna at tinulungan, lalo akong makakatulong ngayon sa nakakarami. Sapagkat hindi mo maiibigay ang bagay na wala sa iyo.
24. Kung nais na umunlad simulan nang magbago, at kung nasa naman ay maging mahusay, magsanay nang husto. Walang bagay dito sa mundo na hindi mapapasaiyo kung wala kang ginagawang pagbabago sa buhay mo.
25. Walang masama kung ang nais mo ay magbago at lalong mabuti kung nasa tamang direksiyon ito. Ang masaklap dito ay kung kabuktutan ang iniisip mo, tiyak na sa kalaboso at sementeryo ang babagsakan mo.
26. Hindi tumatanggi ang tao sa pagbabago. Ang tinatanggihan nila ay kapag binabago sila.
27. Magagawa mong baguhin ang lahat sa akin, maliban sa aking pagkatao. Sapagkat ako lamang ang may kontrol para dito. Tatlong bagay ang kailanman ay hindi ko isinasakripisyo: ang aking pamilya, ang aking puso, at ang aking dignidad.
28. Ang buhay ay maganda para doon sa mga tinatamasa ito. Mahirap para doon sa patuloy na pinag-aaralan ito at masaklap para doon sa patuloy na sinisisi ito. Anumang saloobin natin, ito ang siyang nagtatakda kung anong uri ng buhay mayroon tayo. Dalangin ko, magbago naman tayo.
29. Ang pagsakay sa bisekleta ay tulad ng buhay, para mapanatili mong balanse ang pagtakbo nito kailangan mong patuloy na patakbuhin ito. Ganito ang pagbabago, kung nais mong umunlad simulan mo na ngayon mismo, dahil kapag huminto ka, iiwanan ka ng progreso.
30. Madalas kong banggitin ang usapang ito sa pagitan ng mag-ama,
        Malungkot na nagtanong ang anak, “Tatay, papaano ko ba matatagpuan ang tamang babae para sa akin.”
        Sumagot ang ama, “Kalimutan mo nang hanapin ang tamang babae sa buhay mo, kundi simulan mo nang magbago at pagtuunan ng iyong atensiyon ang maging tamang lalake.”
31. Tumingin lamang sa salamin at pakititigan nang maigi ang tao na nakaharap sa iyo. Malaki na ang ipinagbago nito. Hindi na ito katulad noong dati. At kung ipagwawalang bahala mo pa ang pagtanda nito nang wala kang binabago. Shame on you!

Kung tunay na nais mong baguhin ang iyong buhay, kailangan munang tahasan mong binabago ang iyong isipan
.
Mga pagunita ni JesGuevara
wagasmalaya.blogspot.com

No comments:

Post a Comment