Thursday, July 31, 2014

Ubod ng Kaganapan

Ito ang sikreto at siyang katotohanan na kailangang paniwalaan at tanggapin ang pangungusap na ito, sapagkat ito ang panimulang hakbang upang tahasang mapaunlad ang lahat ng mga bagay na umiinog sa iyong buhay: 
   Ang kasalukuyan mong buhay ay resulta ng mga pagpili na ginawa mo sa nakaraan. Katulad din nito ang siyang makapangyayari sa iyong hinaharap.

   Ikaw ang lahat na kabubuan ng iyong mga pagpili. Ikaw ay nasa kalagayan mo ngayong araw na ito sapagkat pinili mo na ilagay ang iyong sarili sa posisyong ito. Maaaring hindi mo nais kung saan ka man naroroon ngayon. Subalit kung pakakalimiin mo lamang ang tungkol dito, hindi maitatanggi ang katotohanan na ikaw mismo ang naglagay ng iyong sarili sa kalagayang ito. Dahil walang bagay na makapangyayari sa iyong buhay nang wala kang anumang pahintulot. Kung hindi mo nais na mapunta sa kalagayang ito, kahit papaano ay ipaglalaban mo nang walang humpay at ibayong pakikibaka upang hindi ito maganap.

Unawain ang mga ito:
    “Ano ba ang hinanakit mo? At bakit ayon sa iyo, hindi mo kagustuhan na tinanggal ka sa iyong trabaho? Sino ba ang nagprisinta upang makuha ang trabahong iyon, hindi ba ikaw? Kung hindi ka nagtatrabaho doon, hindi ka matatanggal!”

   “Ano ang ikinagagalit mo? Hindi ka dapat na maloko ng iba, dahil ayaw mong magpaloko? Kung gayon, bakit ka nakipagkasundo at nagbayad kaagad nang hindi mo inalam muna ang lahat? Sino ba ang nakipagkasundo, hindi ba ikaw? Kung wala kang permiso, kailanman ay hindi mangyayari na lokohin ka nang sinuman!”

   “Bakit ka nagsisisi, dahil ba nasaktan ka at aksidente ang nangyari? Hindi ba ikaw ang sumakay sa pinili mong sasakyan? Walang sinuman ang pumilit sa iyo na sumakay. Ikaw ang may responsibilidad sa iyong sarili. Ikaw ang may gustong sumakay sa traysikel kahit na wala sa tamang gulang and drayber. At nang mabundol kayo ng kotse, sinisisi mo ang drayber na kaskasero, gayong ikaw ang pumili at sumakay kaya ka napahamak.

   Ang mga kasagutan ay laging magkatulad. Ikaw ang may nais. Pinili mo na masangkot upang ang pangyayari ay maganap. Kailanman ay hindi ka masasangkot sa anumang kapahamakan kung hindi mo kagustuhan at wala kang pahintulot.

No comments:

Post a Comment