Thursday, July 31, 2014

Tamang Aksiyon

Sa isang libong milya na iyong tatahakin, ang unang hakbang ang pinakamahalaga. Makakakuha ka ng higit na satispaksiyon sa pag-aanalisa, pagplano, at paglilimi, subalit ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ikaw ay humakbang. At tamang aksiyon ang kailangan.  Kahit na maliit na hakbang ay mahalaga, sapagkat ang mumunting mga pagbabago, kapag patuloy at masikhay, nagbubunga ang mga dakilang ideya ng mga makabuluhang resulta na kapaki-pakinabang. Magsimula nang kumilos ngayon . . . Walang anumang pag-aalinlangan, gawin na ito ngayon!


   Ang tumingin ay isang bagay. Ang titigan ang iyong tinignan ay isa pa. Ang maunawaan kung ano ang iyong tinititigan ay siyang pangatlo. Ang may matutuhan mula sa iyong naunawaan ay nananatiling ibang bagay pa. Subalit ang aksiyunan kung anuman ang iyong naintindihan ay siyang pinakamahalaga at tunay na makabuluhan.

No comments:

Post a Comment